Sökning: "Jenny nguyen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jenny nguyen.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter att vårda Covid-19 patienter inom hemsjukvården under en pågående pandemi : En empirisk studie på avancerad nivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Nguyen; Jasmine Machiani; [2020]
  Nyckelord :pandemic; home health care; district nurse; interview; sustainable development; covid-19; workload; leadership; pandemi; hemsjukvård; distriktssköterska; intervju; hållbar utveckling; kommunal vård; covid-19;

  Sammanfattning : Pandemier har kommit i flera omgångar i världen och covid-19 pandemin har drabbat Sveriges sjukvård hårt. Viruset som sprids upptäcktes år 2019 och nådde Sverige år 2020. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Leverage on Return-Volatility Relationship -An Empirical Study of the Nordic Equity Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Ha Nguyen; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk-return relation; low volatility effect; leverage; volatility; Nordic stock market; Fama-French three factors;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. It's not me, it's EU - Critically assessing the relationship between human rights and sovereignty in the CEAS, with a particular focus on the Dublin Regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Nguyen; [2018]
  Nyckelord :migration law; asylum law; CEAS; Dublin Regulation; EU law; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det nuvarande globala systemet är organiserat i territoriella, suveräna stater – ett system som vilar på många antaganden. En viktig aspekt är att påståendet att en del av att vara suverän för med sig förmågan att kontrollera ens gränser och förekomsten av icke-medborgare på ens territorium. LÄS MER

 4. 4. Styrningsmetod & Ledarskap : Inom budgetstyrda och budgetlösa banker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jenny Nguyen; Jennifer Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Budget; Traditional budget; Beyond Budgeting; Transformational leadership; Servant leadership; Authentic leadership; Budget; Traditionell budget; Beyond Budgeting; Transformativt ledarskap; det ”Tjänande” ledarskapet; Autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera banker som utövar traditionell budgetstyrning och banker som har frångått budgetering. Studien undersöker alternativa styrningsmetoder som kan tillämpas vid en budgetlös styrning och hur det kommer sig att traditionell budget utövas trots deras kritik. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på recept ur vårdpersonalens perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bing Ha; Jenny Nguyen; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; sjuksköterska; vårdare; förebyggande vård; motion; vuxna;

  Sammanfattning : Effekter av fysisk aktivitet kan minska olika riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar som diabetes typ-2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer även att fysisk aktivitet i många fall kan vara ett bättre ingrepp jämfört med läkemedel vid förebyggande och behandlande syfte. LÄS MER