Sökning: "Jenny silver"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny silver.

 1. 1. “Det finns inte en silver bullet” : En kvalitativ fallstudie om ett statligt bolags deltagande i sociala medier när förtroendet har raserats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; Lisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trust; brand loyalty; social media; strategy; trust crisis; communication; Förtroende; varumärkeslojalitet; sociala medier; strategi; förtroendekris; kommunikation;

  Sammanfattning : I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. LÄS MER

 2. 2. Särskilda skäl vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats i detaljplan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Silver; [2015]
  Nyckelord :Huvudmannaskap; enskilt huvudmannaskap; särskilda skäl; allmän plats; plan- och bygglag; detaljplan; kommunalt huvudmannaskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rakt in i hjärtat med en Silver Bullet : Hur @sportamore blir vänner med sina twitterföljare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Staversjö; Anna Namnori; [2015]
  Nyckelord :Twitter; Social Media; Marketing; Communication; Dialogue; Silver Bullet; Sportamore; Twitter; Sociala Medier; Marknadskommunikation; Dialog; Silver Bullet; Sportamore;

  Sammanfattning : Många företag använder Twitter i sin marknadskommunikation, men misslyckas. Uppsatsen syftar till att belysa ett e-handelsföretag, Sportamore, i Sverige som använder plattformen i dess fulla potential och därmed skapar vänskapsrelationer. LÄS MER

 4. 4. Att skapa innovation : En kvalitativ studie av organisatoriska faktorers påverkan för innovativa processer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Berglin; Jenny Hellström; [2014]
  Nyckelord :Innovation; Ledarskap; Kreativitet; Innovationsprocess; Kontextuella faktorer; Co-creation; Öppen innovation; Organisationskultur; Team;

  Sammanfattning : Studien ”Att skapa innovation” är en kvalitativ studie med syfte att undersöka organisatoriska faktorers påverkan för främjandet av innovativa processer samt att besvara frågeställningen ”Hur skapas framgångsrika innovativa processer?”. Med organisatoriska faktorer avses främst ledarskap och organisationskultur i kreativa miljöer. LÄS MER

 5. 5. Tala är silver, tiga är guld! : att belysa kommunikation; samtal, lyssnande samt kommunikationshinder i mötet mellan patient och vårdare i vårdmiljö – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenny Lindgren; Patrik Hultström; [2011]
  Nyckelord :communication conversation; active listening; patient-centered communication; meeting and misunderstanding; kommunikation samtal; aktivt lyssnande; patient-centrerad kommunikation; mötet; missförstånd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation innebär en relation mellan en sändare och en mottagare samt ett möte på en jämlik nivå. Att lyssna aktivt är en grundläggande kunskap inom omvårdnad och lyssnandet leder till att sedan kunna kommunicera effektivt. LÄS MER