Sökning: "Jens Arvidsson Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Arvidsson Johansson.

  1. 1. Anställdas motivation i lågkonjunktur En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i förväntansteorin

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Aina Andresen; Jens Arvidsson Johansson; Frida Thelberg; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER