Sökning: "Jens Dahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jens Dahlberg.

 1. 1. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER

 2. 2. Jakten på Heffaklumpen : Ett personligt, hermeneutiskt angreppssätt på entreprenören

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Niklas Dahlberg; Nils Elf; Johansson Jens; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneur; Life story; Hermeneutic; Heffalump; Entreprenörskap; Entreprenör; Livsberättelser; Hermeneutik; Heffaklump;

  Sammanfattning : Genom en holistisk syn, med utgångspunkt i vår uppfattning av entreprenörskap var från uppväxten gav vi oss ut på en så kallad Heffaklumpsjakt för att utveckla vår förförståelse för entreprenören. Via en kvadrohermeneutisk utgångspunkt och en abduktiv forskningsprocess tolkades tre livsberättelser med vad vi såg som riktiga entreprenörer. LÄS MER

 3. 3. Samhällsengagemang & Skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; Daniel Månsson; [2018]
  Nyckelord :Civic Education; Civic Engagement; Gymnasiet; Högstadiet; Pedagogik; Samhällskunskap; Socioekonomisk status; Upper Secondary;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar samhällsengagemang hos högstadie- och gymnasieelever. Utifrån svensk och internationell forskning, har vi fokuserat på pedagogiska faktorer och elevers sociala bakgrundsfaktorer i relation till samhällsengagemang. LÄS MER

 4. 4. Strategier och högerpopulism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Mattsson; Jacob Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högerpopulistiska partier har haft stora valframgångar i Europa och Skandinavien under de senaste årtiondena, där vissa partier även deltagit i koalitionsregeringar. Dessa partier agerar på en ny politisk dimension och politiserar frågor som tidigare inte ansetts särskilt viktiga, främst invandringsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Scalability through Cultivation. Designing IT Support for Co-ordination Work

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Per Dahlberg; Jens Bergqvist; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to discuss how to enable the staff at an order-packaging department to cope with a drastically increasing scale of operation. In order to do this we introduce the term scalability and based on co-ordination theory we formulate a case specific method for designing for an increasing scale of operation. LÄS MER