Sökning: "Jens Driessen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Driessen.

  1. 1. Telefoncoachning i KBT-behandling av normbrytande barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Jens Driessen; [2006]
    Nyckelord :normbrytande beteende; kognitiv beteendeterapi; trotssyndrom; uppförandestörning; utagerande;

    Sammanfattning : Normbrytande beteenden hos barn och ungdomar är ett växande problem med stora konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Behandling med direkt barnfokus finns, men den mest framgångsrika behandlingen bygger på föräldramedverkan. Detta innebär att barn som saknar föräldrastöd riskerar att få mindre effektiv hjälp. LÄS MER