Sökning: "Jens Eder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jens Eder.

  1. 1. Filmklippning och karaktärsgestaltning : En undersökning kring vad filmklippning gör för gestaltningen av hu-vudkaraktären i filmen Swiss Army Man

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Dennis Andersson; [2018]
    Nyckelord :karaktärsgestaltning; karaktärer; film; filmklippning; klippning; Swiss Army Man; ka-raktärsanalys; Jens Eder;

    Sammanfattning : Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersök-ningen sker på huvudkaraktären i filmen Swiss Army Man där tre sekvenser analyse-ras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. LÄS MER

  2. 2. ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Linnéa Thorslund; Sofia Bergman; [2018]
    Nyckelord :Transpersoner; Trans Cinema; Queerteori; Maskulinitetsteori; Portättering; Könsnormer; Könsidentitet; Karaktärsanalys; Karaktärsklockan; Exit Scapes; Pojkarna; Boys Don’t Cry; TW: Våldtäkt; Trakasserier; Transerfarenheter;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. LÄS MER

  3. 3. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
    Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

    Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER

  4. 4. Två vampyrer, två filmklippare : En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Mathias Löfquist; [2015]
    Nyckelord :filmklippning; klippning; film; karaktärer; Låt den rätte komma in; Let me in; Jens Eder; The Clock of Character; karaktärsutveckling; adaption;

    Sammanfattning : Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna. LÄS MER