Sökning: "Jens Engfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jens Engfors.

 1. 1. Packetfence och Cisco ISE : En jämförelse av NAC

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Engfors; Jens Markstedt; [2017]
  Nyckelord :Security; NAC; Cisco; opensource; dot1x; wireless; Security; NAC; Cisco; opensource; dot1x; wireless;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att jämföra de två mjukvarorna Packetfence och Cisco Identity Services Engine. Målet är att bilda en förståelse kring hur den här typen av mjukvaror kan implementeras i ett nätverk av olika storlekar och även en insikt över hur detta kan minska den administrativa belastningen. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Funktionell Familjeterapi: en kvalitativ studie av implementeringen av en evidensbaserad behandlingsmetod inom socialtjänsten på en ort i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jens Engfors; Andreas Johansson-Barquero; [2009]
  Nyckelord :implementation; functional family therapy; social services; evidence based practice; bottom up; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : The ambition to use evidence based treatments has spread within the field of Swedish social work. The number of treatments with claim to being evidence based has grown but the research concerning implementation; the procedures being used to introduce new methods in organizations and assure that the method is being used appropriately and continuously, is scarce. LÄS MER

 3. 3. EN KINESISK ROBOT En C-uppsats om artificiell intelligens, med utgångspunkt i Det kinesiska rummet ? ett argument av John R. Searle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Jens Engfors; [2005]
  Nyckelord :Searle; John R.; Artificiell intelligens; Turing; Alan; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Idag är det inte helt ovanligt att tala om datorer som att de förstår eller på ett eller annat sätt lever sitt eget liv. Idén om att datorer kanske kan tänka och vara medvetna har sina rötter i det arbete som Alan Turing utförde under 1900-talets första hälft. LÄS MER