Sökning: "Jens Evertsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Evertsson.

 1. 1. Vilken standardkryptering är mest varaktig? : - Tester avseende några mobila operativsystems kryptering av filer och innehåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jens Evertsson; [2012]
  Nyckelord :encryption; mobilephones; android; iOS; windowsphone; kryptering; mobiler; android; iOS; windowsphone;

  Sammanfattning : Är det möjligt att förlita sig på att de smarta mobiler som utnyttjar operativsystem bestående av Android, iOS eller Windows Phone, håller informationen skyddad från spridning om enheten blir stulen eller förläggs? Det här arbetet innefattar undersökandet av medföljande krypteringar för skydd av filer och dess innehåll på ett antal smarta mobiler som kör något av operativsystemen Android, iOS eller Windows Phone. En undersökning där resultatet blev att samtliga testade system är tämligen säkra utifall rätt förutsättningar finns tillhands, samt att mest varaktigast krypteringsalgoritmer innehas av Windows Phone i form av algoritmerna HMACSHA1 och HMACSHA256. LÄS MER

 2. 2. Är HTML 5 redo för användning? : - Fokus på funktionalitet gällande utvecklingsspråkets nya taggar och attribut

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jens Evertsson; [2011]
  Nyckelord :html5; tags; attributes; web browsers; tests; html5; taggar; attribut; webbläsare; tester;

  Sammanfattning : Det här arbetet innefattar html 5 i avseendet beträffande användning av dess nya taggar/attribut redan nu, även fastän år som 2022 eller 2014 har nämnts av vissa när det gäller utvecklingsspråkets färdigställande. Intresset bakom arbetet uppstod baserat på några olika saker. LÄS MER