Sökning: "Jens Ewald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Ewald.

 1. 1. Determinants of Energy Demand for Heating in the European Residential Sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Ewald; [2018-10-15]
  Nyckelord :Residential energy demand; Space heating; Energy policy;

  Sammanfattning : The improvement of energy e ciency is one of the key targets of EU energy policy. In order to design and implement e cient energy policy, information on energy demand price and income elasticities is required. LÄS MER

 2. 2. För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Kristina Ewald; Jens Olsson; Marie Wassberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På 1980-talet var det låneboom i Sverige. Det var lätt att låna pengar utan säkerhet. När sedan fastighetsvärdet sjönk och arbetslösheten ökade drabbades många av ekonomiska svårigheter. Det var under denna tid som behovet av en skuldsaneringslag kom, skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1994. LÄS MER