Sökning: "Jens Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Jens Gustafsson.

 1. 1. Investigating the stability of a laser-based plasma x-ray source

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fredrik Parnefjord Gustafsson; Jens Uhlig; Wilfred Fullagar; Amal El Nahhas; [2016]
  Nyckelord :pulse energy; pointing; TES; transmission-edge-sensor; EXAFS; spectrum; spectroscopy; absorption; emission; time-resolved; Brunel mechanism; vacuum heating; water-jet; CCD; andor; LPXS; x-ray; plasma; laser; fluctuations; stability; pixel detector; beam profile sensor; resonant absorption; beam position; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The use of laser based plasma x-ray sources (LPXS) has quickly expanded during the past decades due to rapid development of ultrafast laser systems. These sources are used in many research applications such as emission, absorption and particularly time-resolved spectroscopy. LÄS MER

 2. 2. Dina åsikter spelar roll - En kvalitativ studie av konsumentrecensioner online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Boström; Denis Maliqaj; Bobo Tiger; [2015]
  Nyckelord :Konsumentrecensioner online; e_WOM; Gemenskaper; Informationsdelning vid konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dina åsikter spelar roll - En kvalitativ studie av konsumentrecensioner online Seminariedatum: 2015-01-15 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 HP Författare: Jens Boström, Denis Maliqaj och Bobo Tiger Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Konsumentrecensioner online, e-WOM, CCT, Gemenskaper, Informationsdelning vid konsumtion. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konsumenter resonerar kring konsumentrecensioner online och även att undersöka varför vissa konsumenter väljer att dela med sig av sina konsumtionsupplevelser genom att skriva en recension. LÄS MER

 3. 3. System for activity tracking of patients with chronic kidney disease

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alfred Åkesson; Jens Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :chronic kidney disease; activity tracking; lose weight; Sony Lifelog; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many people suffering from chronic kidney disease are in need of a kidney transplant. A problem in the health care is that patients cannot undergo surgery if they have too much belly fat. Regular exercise and physical activity are therefore crucial for this group of people. LÄS MER

 4. 4. Besparingspotential av energilagring i Frankrike genom elprisets variation

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Jens-Martin Vackerberg; Oscar Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Detta gör att priserna varierar både under året och även under dygnet. Detta projekt syftar till att redogöra för den eventuella besparingspotentialen vid ett införande av energilager i Frankrike. LÄS MER

 5. 5. The online challenge : Factors influencing students buying behavior online

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jens Gustafsson; Carolina Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Consumer buying behavior; Online buying behavior; Perceived risk; Price; Convenience; Social influence; Brand awareness; students;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to find what factors, and to what extent these factors, affects students buying behavior regarding textbooks online.   Method: A quantitative and deductive approach by collecting data using a questionnaire through Facebook. LÄS MER