Sökning: "Jens Haglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Haglund.

 1. 1. Bistånd och Relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Haglund; [2008]
  Nyckelord :Kina; OECD; Biståndspolicy; Biståndsrelationer; Angola; Demokratiska Republiken Kongo; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The members of the OECD have agreed on giving aid assistance to developing countries in a way of promoting their own capacity of handling the challenge of poverty and development. The members also cooperate and coordinate their aid to recipient countries in the purpose of giving as effective assistance as possible. LÄS MER

 2. 2. Elva år senare: Har Guatemalas fredsavtal lyckats implementera demokratisk fred?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Lundholm; Jens Haglund; [2007]
  Nyckelord :Guatemala; inbördeskrig; fredsavtal; implementering; demokratisk fred; Humanities; Humaniora; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att undersöka implementeringen av tre delar av Guatemalas fredsavtal som vi anser ha stor betydelse för uppbyggnaden av en rättvis och fungerande demokratisk stat försöker vi utvärdera huruvida det råder demokratisk fred i landet. Traditionellt bygger teorin på att två demokratiska stater löper mindre risk att hamna krig med varandra, men den är även gällande för interna stridigheter i samma avseende att en stabil demokrati är fredligare. LÄS MER