Sökning: "Jens Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jens Hansson.

 1. 1. Molnets svagaste länk : En studie om slutanvändares kunskaps- och medvetandegrad gällande molnlagring och dess säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jens Elmlund; Linus Hansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett aktuellt och omdiskuterat ämne, ett ämne som idag berör ochpåverkar de flesta av oss. Moln och molntjänster växer kontinuerligt och fler företag ochprivatpersoner väljer idag att spara sin data i molnet istället för som traditionellt på sin lokalahårddisk. LÄS MER

 2. 2. Portabel ID-Scanner

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kim Hansson; Jens Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis on 15hp has been done by students at Halmstad University in Mechanical Engineering. The students have had as purpose to create a portable ID-scanner. The students have done this together with the company 365id which has created a stationary ID-scanner. LÄS MER

 3. 3. Performing Service Work Without a Shield - A qualitative study on employees' experiences of interactive service works

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Hansson; Erica Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :Interactive Service Work; Customer Satisfaction; Emotional Labor; Peer-Based Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Practicing service work without a shield - A qualitative case study on employees’ experiences of interactive service works Submission Date: 23rd of May 2014 Course: Master Degree Project in Managing, Peoples Knowledge and Change Authors: Annie Hansson and Erica Samuelsson Supervisors: Jens Rennstam and Stephan Schaefer The department of Business and Administration School of Economic at Lund University, Sweden Thesis purpose: The purpose of this study is to examine how employees experience work within an interactive service organization that lacks formal hierarchical positions. Since interactive service works often is preformed within rationalized and highly controlled work environments, we find it highly relevant to in-depth analyze how employees experience a more autonomous context. LÄS MER

 4. 4. Pawnshop of hearts? The dynamics of identification and meaning creation in a property management organization.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Welin Brook; Linnea Hansson; [2013]
  Nyckelord :identity; organizational identity; identification; meaningfulness; work; meaning creation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Pawnshop of hearts? – The dynamics of identification and meaning creation in a property management organization. Submission Date: 22nd of May 2013 Course: BUSN49- Degree Project in Managing People, Knowledge and Change (Master level) Authors: Linnea Hansson and Mathilda Welin Brook Supervisors: Jens Rennstam and Stephan Schaefer Department of Business Administration School of Economics and Management, Lund University, Sweden Keywords: identity, organizational identity, identification, meaningfulness, work, meaning creation Thesis purpose: The purpose of our thesis is to create interesting theoretical and practical insights by exploring the dynamics of different sources of identification and meaning creation. LÄS MER

 5. 5. When State says Yes, but Country says No – localizing a conflict in a globalized world. A case study of motivation and perceptions of change through participation in the campaign against the Browse LNG Precinct, Australia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jens Hansson; [2012]
  Nyckelord :political ecology; politics of place; social movements; environmental subjects; development; self-determination; Aboriginals; Australia; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the wake of the state government of Western Australia presenting a plan to develop a liquefied natural gas precinct, a campaign was sparked, drawing Aboriginal peoples, community members, ‘outsiders’ and environmental groups to vocally question the intentions of the proponents through on-site blockades and the social media. This thesis presents a case study of arguments and motivations for people to engage in the campaign, and perceived changes from this engagement. LÄS MER