Sökning: "Jens Krönström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Krönström.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning - En studie utifrån GRI:s ramverk

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Dellbratt; Jens Krönström; Kristofer Rapp; [2009-04-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handledare: Inga-Lill Johansson.... LÄS MER

 2. 2. En detaljhandelsexpansion till Storbritannien - En finansiell analysav Clas Ohlsons etablering i London

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Krönström; Johan Eriksson; Patrik Ek; [2008-04-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detaljhandelsmarknaden i Europa har vuxit sig allt starkare samtidigt har konkurrenssituationen ökat. Globaliseringen har medfört att gränsdragningen mellan länder minskat och internationalisering av detaljhandelsföretag har blivit allt vanligare. Clas Ohlson har med sin expansion i Norden stärkt sitt varumärke. LÄS MER