Sökning: "Jens Markstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Markstedt.

  1. 1. Packetfence och Cisco ISE : En jämförelse av NAC

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Emil Engfors; Jens Markstedt; [2017]
    Nyckelord :Security; NAC; Cisco; opensource; dot1x; wireless; Security; NAC; Cisco; opensource; dot1x; wireless;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att jämföra de två mjukvarorna Packetfence och Cisco Identity Services Engine. Målet är att bilda en förståelse kring hur den här typen av mjukvaror kan implementeras i ett nätverk av olika storlekar och även en insikt över hur detta kan minska den administrativa belastningen. LÄS MER