Sökning: "Jens Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Jens Nilsson.

 1. 1. Upplevelse av traumalarm för specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jens Nilsson Ronnegren; Daniel Gröndahl; [2022]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Omvårdnad; Traumalarm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige inom ålderskategorin 15-44 år är relaterat till trauma. Antalet inrapporterade traumalarm ökade från 7335 (2013) till  8711(2020). LÄS MER

 2. 2. Fantasy och Spel : Hur man kan använda det i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jens Nilsson Köhler; Filip Winquist; [2022]
  Nyckelord :Fantasy; Litteratur; Religion; TV-spel; Spel; Undervisning.;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras en översikt om hur forskningen ser på hur man kan använda sig avpopkulturella fenomen i religionsundervisningen, med ett fokus på fantasy-genren och spel sommedium. Detta presenteras ur två frågeställningar rörande ämnet, där den första behandlarfantasy i litteratur och religion, följt av hur man kan behandla spel ur ett filosofiskt perspektivoch ur ett didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i fastighetsbranschen : Faktorer som hindrar implementering av digitala lösningar i förvaltningsverksamheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jens Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Digitalization; Property Management; Fastigheter; Digitalisering; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har under lång tid revolutionerat många branscher. Fastighetsbranschensomställning har varit långsam även om digitaliseringen nu börjat ta fart även där. Denklassiska affärsmodellen har länge varit lönsam och det innebär ett risktagande att ta förstasteget. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om levnadsvanor

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jens Nilsson; Patrik Almgren; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle habits; Health promotion; Lifestyle counselling; occupational therapy; levnadsvanor; hälsopromotion; samtalsrådgivning; arbetsterapi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine occupational therapists experiences of health-promoting dialogue. Today, there is no research that shows the importance of the health-promotion dialogue as an individual factor of change in occupational therapeutic treatment. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering för alla : En studie om design av parkeringsappar för äldre vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jens Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering utav parkeringsautomater är ett faktum och allt fler automater byts ut mot betalning via appar. Samtidigt känner äldre vuxna oro kring deras förmåga att använda appar till att betala parkering med. Statistik visar att antalet äldre över 65 år ökar I Sverige varje år. LÄS MER