Sökning: "Jens Nord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Nord.

 1. 1. MÄTNING AV LJUDIMMISSION FRÅN VINDKRAFT. VIDAREUTVECKLING AV METOD FÖR MÄTNING

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Jens Fredriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish government have a goal that wind turbines shall produce 30 TWh by the year 2020, compared to about 3,5 TWh produced in Sweden during 2010. To minimize the disturbance that wind turbines create the Swedish Environmental Protection Agency has stated a guideline value that noise from wind turbines at nearby residents shouldn’t exceed 40 dBA, at 8 m/s wind speed. LÄS MER

 2. 2. Vägen till Lean Production : Historien bakom Lean och dess nutida användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jens Nord; Peter Johansson; [2007]
  Nyckelord :Lean; Lean Production; Lean utveckling; Lean Historik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs hårda krav på resultatförbättringar i företag och industrier. Det är vanligt att företag tar hjälp av någon eller några av de ledningsverktyg som finns utvecklade i just detta syfte, Lean Production är ett av dessa verktyg. LÄS MER