Sökning: "Jens Olovsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Olovsson.

  1. 1. Hemautomation : Automatiska persienner för nedkylning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

    Författare :Jens Olovsson; [2018]
    Nyckelord :KNX; Home automation; Blinds; KNX; Hemautomation; Persienner;

    Sammanfattning : Hur mycket värme strålar in genom fönster? Det beror på vilket håll de är vända mot och deras storlek. I den här rapporten jämförs två metoder för att hindra en temperaturhöjning. Den ena metoden är med luftvärmepump som jämförs kostnadsmässigt med den andra metoden som är automatiska persienner. LÄS MER