Sökning: "Jens Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Jens Olsson.

 1. 1. Strategier för en interkulturell historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Westerlin; Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Genetisk; Genealogisk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Interkulturell historisk kompetens; Identitetsskapande;

  Sammanfattning : Ett av skolans uppdrag är att bedriva en interkulturell undervisning som främjar ett mångkulturellt klassrum och samhälle. Trots detta finns omfattande forskning som tyder på att ämnesinnehåll och läromedel har en eurocentrisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Är Sverige värt att försvara? : En studie av 18–29 åringars uppfattade försvarsvilja i relation till tillit.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Davrin; Jens Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Allan Mohammad; Jens Olsson; [2019]
  Nyckelord :Service Recovery; eWOM; telecom; customer satisfaction; WOM; marketing;

  Sammanfattning : Titel: Service Recovery inom telekombranschen - Hantering av eWOM Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Författare: Allan Mohammad & Jens Olsson Handledare: Akmal Hyder & Michelle Rydback Datum: 2019 - juni Syfte: Syftet är att analysera hur telekomföretag hanterar negativ eWOM genom arbetet med Service Recovery. Metod: Studien präglas av en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen utgörs av tio semistrukturerade intervjuer som sedan bearbetats. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisningens eurocentriska dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Olsson; Jens Westerlin; [2019]
  Nyckelord :Eurocentrism; Historia; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta del av forskningsläget för historieundervisningen och hur denna är eurocentrisk samt att ta reda på om det finns en osynlig historiekanon och om läroböckerna är eurocentriska och då varför. Vidare så är syftet med kunskapsöversikten att ta reda på om det finns samband mellan elevers identitetsskapande och eurocentrisk historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER