Sökning: "Jens Ranefjord"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jens Ranefjord.

 1. 1. Progression eller repetition : En undersökning om kunskapsprogression i religionskunskapsundervisningen mellan grundskolans senare år och religionskunskap A på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Ranefjord; Evelina Wendelin; [2010]
  Nyckelord :religionskunskap; religionskunskap A; grundskolan; gymnasieskolan; kunskap; repetition; progression; allmänbildning; fakta; förståelse; analys; reflektion; kritiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : En central tanke med skolgången är att någon form av kunskapsprogression kontinuerligt ska äga rum. Kunskapsprogression ska genomsyra alla skolämnen och kunskapsprogression ska dessutom följa över stadieövergångar. LÄS MER

 2. 2. Renhet kommer från tron och otronhet från kvinnan : En psykoanalytisk läsning av Nawal El Saadawis Den stulna romanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Ranefjord; Wendelin Evelina; [2010]
  Nyckelord :Nawal El Saadawi; Den stulna romanen; Freud; psykoanalys; drömtydning; neurostydning; neuroser; psykoser; drömmar; förtryck; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras Nawal El Saadawis roman Den stulna romanen ur ett psykoanalytiskt perspektiv, inspirerat av Sigmund Freuds psykoanalys. Syftet med analysen är att nå djupare förståelse för romanen genom att analysera huvudkaraktärerna Bodour och Zakariyas personligheter. LÄS MER

 3. 3. Dekonstruktion av äktenskapsbegreppet : En historisk-dekonstruktivistisk problematisering inom religionsvetenskapen om existensen av ett äktenskapsbegrepp med absolut bestämd innebörd, och en alternativ dekonstruktivistisk förklaringsmodell för existensen av ett äktenskapsbegrepp med relativ innebörd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Ranefjord; [2009]
  Nyckelord :dekonstruktion; Jacques Derrida; fundamentalism; homosexualitet; postmodernism; religionsvetenskap; svenska kyrkan; samkönade; äktenskap; äktenskapsbegreppet;

  Sammanfattning : Äktenskapsbegreppet har under 1990- och 2000-talet varit under het debatt. Debatten har gällt om äktenskapsbegreppet kan innefatta samkönade parrelationer eller inte. LÄS MER