Sökning: "Jens Strinsjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jens Strinsjö.

 1. 1. How the New Product Development team should be formed and function given the radicalness of the innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Strinsjö; Pawel Polijaniuk; [2014]
  Nyckelord :New product development; radical innovation; team function; team formation; innovation characteristics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: How the New Product Development team should be formed and function given the radicalness of the innovation Date of the seminar: 3rd of June, 2014. Course: Master Corporate Entrepreneurship and Innovation Internship and degree project (Master’s Thesis 15 ECTS) Authors: Jens Strinsjö and Paweł Polijaniuk Supervisor: Joakim Winborg Thesis purpose: The purpose of this Thesis is to examine how radical innovations are best developed, by analyzing them on the characteristics influencing them in order to measure their level of radicalness, and thus, form suitable teams and make them function accordingly. LÄS MER

 2. 2. Generation Y:s värderingar och attityder kring framtidens chefsroll

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Martin Stenvinkel; Jens Strinsjö; [2013]
  Nyckelord :Chef; Generation Y; Ledarskap; Framtidens ledarskap; Kritiskt ledarskap; Framtidens chefsroll; Relationsorienterat; Situationsanpassat ledarskap; Millennials;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Generation Y:s attityd och värderingar förhåller sig mot det ledarskap som bör tillämpas av framtida chefer. Metod: Studien har en kvalitativ ansats i form av individuella intervjuer och en fokusgrupp, således har studien baserats på det empiriska material som insamlats från de fyra individuella intervjuerna och vår fokusgrupp som genomfördes. LÄS MER