Sökning: "Jensens alfa"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.

 1. 1. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Den Magiska Formeln : En studie om magiska formeln och effekterna av olika portföljstorlekar på avkastningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Johansson; Douglas Werner; [2020]
  Nyckelord :Investeringsstrategier; Magiska formeln; Effektiva marknads hypotesen; OMXSPI; Sharpe kvot; Treynors kvot; Jensens alfa.;

  Sammanfattning : This study will investigate how Joel Greenblatts magic formula has performed on the Swedish stock market compared to the OMXSPI index. The study will also investigate how different portfolio sizes when using the magic formula will perform in a risk perspective to see if it has been more rewardable to take more risk. .. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsgradens effekt på fonders prestation : En kvantitativ studie om hållbara- och konventionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Engstrand; Jessica Bartawli; [2020]
  Nyckelord :Sustainable funds; traditional funds; risk adjusted return; Hållbara fonder; konventionella fonder; riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : På senare år har intresset för hållbarhet ökat i samhället. Allt fler vill bidra till samhället på ett positivt sätt genom att exempelvis källsortera, åka mindre bil eller minska på köttkonsumtionen. I och med det ökade intresset för hållbarhet, har även intresset för hållbara investeringsalternativ ökat. LÄS MER

 4. 4. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Broberg Piller; August Harryzon; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; Morningstar Sustainability rating; Risk-adjusted return; Fund Performance; ESG; CSR; Morningstars hållbarhetsbetyg; Riskjusterad avkastning; Fondresultat;

  Sammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER

 5. 5. Lågrisk-anomalin och dess orsaker : – en studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Nilsson; Adam Ek; [2020]
  Nyckelord :Lågrisk-anomalin; Lågbeta-anomalin; Capital Asset Pricing Model; Beteendeekonomi; Lånerestriktioner; Kompensationsstruktur; Svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om det funnits en lågrisk-anomali på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2019. Data från 624 företag som har varit aktiva på Stockholmsbörsen under denna period har använts, vilket gett ett urval på 88614 månatliga observationer. LÄS MER