Sökning: "Jensens alfa"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.

 1. 1. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER

 2. 2. Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lundh; Shkumbin Uka; [2018]
  Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fonder; lågkonjunktur; Sharpekvot; Treynorkvot; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. LÄS MER

 3. 3. Hållbara fonder - Doing well while doing good

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Engström; Erik Brolin; [2018]
  Nyckelord :Hållbara fonder; traditionella fonder; riskjusterad avkastning; hållbara investeringar; portföljvalsteori; diversifiering;

  Sammanfattning : Antalet hållbara fonder har ökat i Sverige och det har blivit vanligare att investera i de hållbara alternativen. Enligt portföljteorin borde däremot de hållbara fonderna generera en lägre avkastning än de traditionella fonderna, på grund av deras placeringsrestriktioner. LÄS MER

 4. 4. Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Regefalk; Fredrik Runesten; [2018]
  Nyckelord :värdeinvesteringsstrategier; överavkastning; Jensens alfa; book-to-market; earnings-to-price; historisk försäljningstillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31. LÄS MER

 5. 5. Vad får man för pengarna? - En studie av svenska aktiefonder och deras avgifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vilhelm Borelius; [2018]
  Nyckelord :Fondavkastning; Fondavgift; Sharpekvot; Jensens alfa; CAPM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda eventuella samband mellan avgifterna hos aktiefonder med svensk exponering och deras riskjusterade avkastning. Utredningen görs genom att beräkna de utvalda fondernas Sharpekvot och Jensens alfa från deras NAV-kurs på veckobasis med återinvesterad utdelning, där NAV-kursen inkluderar avdrag för fondavgift. LÄS MER