Sökning: "Jerker Karlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jerker Karlsson.

 1. 1. Ethics Naturalized : Naturalism as Explanatory Structure in Metaethics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jerker Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Ethics; Evolution; Emotivism; Metaethics; Naturalism; Moral Philosophy; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate what implications a naturalized account of metaethics could have for our understanding of ethics and to advance a type of ethical naturalism that is non-reductionist. During the course of the study several different approaches to metaethics are investigated and critically evaluated, before a positive account of ethical naturalism is delivered. LÄS MER

 2. 2. Why Human Virtues Obtain in the Natural World

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jerker Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Naturalism; Virtue-ethics; Weltanschauung; Language game; Aristotle; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay aims to connect naturalism and virtue-ethics to a form of realism about values. The thesis advanced in the essay relies heavily on the Wittgensteinian concepts language-game and weltanschauung as explanatory tools for how values can be both real and unreal, both objective and subjective, both at the same time but not from the same perspective. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning i praktiken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Gustafson; Jerker Karlsson; [1999]
  Nyckelord :Business and economics; Internprissättning; internpris; internprissystem; internprismodell; transferpris; Graenges; ABC; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens företag präglas i hög utsträckning av ett resultatenhetstänkande. När handel sker mellan dessa enheter uppstår vissa problem med prissättningen för dessa transfereringar. Dessa priser brukar kallas internpriser och har behandlats i litteraturen sedan 1920-talet. LÄS MER