Sökning: "Jerker Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jerker Olsson.

 1. 1. Relationsmarknadsföring och Kundpåverkan: Den personliga bankmannen - rådgivare eller försäljare?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jerker Olsson; Michael Persberg; [2003]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Beslutsteori; Kognition; Etik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Bankerna har i en situation med ökande konkurrens anammat en relationsmarknadsföringsstrategi för att genom denna ansats bättre kunna tillfredsställa kunderna och därmed stärka marknadsandelarna. Vid denna strategis tillämpning tillskrivs den personliga bankmannen en central, men också mycket komplicerad roll. LÄS MER

 2. 2. Den personliga bankmannens betydelse för kundnöjdheten

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Berg; Jerker Olsson; Michael Persberg; [2002]
  Nyckelord :Customer Satisfaction; Personal Banker; Relationship Marketing; Personal Marketing; Studies;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Den personliga bankmannens betydelse för kundnöjdheten Författare: Mattias Berg, Jerker Olsson och Michael Persberg Handledare: Thomas A Michel Kurs: Kandidatarbete, Företagsekonomi Problem: Inom den finansiella sektorn har gränserna mellan olika finansiella institut blivit mindre skarp, vilket resulterat i ökad konkurrens. Bankerna har därför valt att, genom relationsmarknadsföring och personlig marknadsföring, strategiskt utveckla långsiktiga relationer med kunderna. LÄS MER