Sökning: "Jerker Persson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jerker Persson.

 1. 1. Varumärket bandy idag och imorgon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Nicklas Persson; [2007]
  Nyckelord :sport; Varumärke;

  Sammanfattning : Bandyn sägs av många vara lirarnas sport där artisterna får utrymmet att briljera. Bandyn är också ett av få varumärken inom Idrotts-Sverige som kan visa upp världsstjärnor på hemmaplan. Ändå får inte bandysporten den uppmärksamhet som den förtjänar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan byggherre och byggentreprenör - hur ökad samverkan påverkar byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Hanna Ljungqvist; Anna Wessling; [2005]
  Nyckelord :Byggentreprenör; Byggherre; Byggprocess; Förtroende; Samverkansmodell; Samverkansprojekt; Svedalamodellen; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Samverkan mellan byggherre och byggentreprenör ? hur ökad samverkan påverkar byggprocessen Författare: Hanna Ljungqvist Anna Wessling Handledare: Civ.ing. Jerker Lessing, Industridoktorand Tyréns AB och avd. för Projekteringsmetodik LTH. LÄS MER

 3. 3. Broarbeten : finns det behov av dem i insatsförsvaret och hur ska broarbeten kunna skyddas?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jerker Persson; [2002]
  Nyckelord :Military-technology; Broar; Skydd; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : C-uppsats som behandlar vilken framtida förmåga till broarbeten som FM har behov av och vilka alternativa metoderför hur broarbeten kan skyddas i en framtida insatsmiljö.Syftet med uppsatsen är att studera vilka behov av flytbroförmåga som kommer att finnas inom insatsförsvaret ochvilka krav den framtida insatsmiljön ställer. LÄS MER

 4. 4. Vattenkraftens bidrag till dämpningen av långsamma effektpendlingar i stora elkraftsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jerker Persson; [1989]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER