Sökning: "Jern"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Jern.

 1. 1. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
  Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Programmering i matematikundervisningen : Vilka effekter har programmering på elevers lärande i matematikundervisningen i lägre åldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; problemlösning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. LÄS MER

 3. 3. Vi måste hjälpa dom stackars flyktingarna: En kritisk diskursanalys av hjälpande, medlidande och andrafiering i Facebook-gruppen "Grannar i Torslanda"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jessie Jern; [2018-03-21]
  Nyckelord :Power; Discourse; Language; Postcolonialism; Constructivism; Helping; Pity; Othering; Torslanda; Commentary Field; Whiteness;

  Sammanfattning : This single case study conducted with critical discourse analysis on qualitative interviews and comment fields, aims to critically reflect on the significance of the postcolonial concept of othering. Therefore, the first issue of the essay is about seeking to identify the dominant discourses associated with well-meaning helping expressions in the Facebook-group "Grannar i Torslanda" regarding the "in between- accommodation for refugees" of Lilleby Camping. LÄS MER

 4. 4. ”Det var inte såhär pedagogiskt liksom, så då eh... Då sket jag i det!” : En kvalitativ studie om teknik i undervisning och i övning bland stråkmusiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Maria Jern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En räddare i nöd : en kvantitativ studie om upplevd hot- och våldsutsatthet bland myndighetsutövande socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hampus Lang; Rebecka Jern; [2018]
  Nyckelord :threats and violence; exercise of public authority; social workers; risk factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : Helpers in distress: a quantitative study of exposure to threats and violence among social workers exercising public authority The aim of this study was to examine the exposure to work-related threats and violence among social workers exercising public authority. More specifically, its purpose was to identify differences between various areas such as welfare service or elderly care, and also explore whether personal and organizational aspects matter in this context. LÄS MER