Sökning: "Jern"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Jern.

 1. 1. Varför arbetar lärare med programmering i matematikämnet? : En kvalitativ studie kring lärares uppfattningar om programmeringsundervisningen i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :Programming; Mathematics; Primary School; Intentions; Digitalisation; Programmering; Matematik; Lågstadiet; Intentioner; Digitalisering;

  Sammanfattning : Programmering har tillkommit till läroplanen nyligen i den svenska skolan. Både skolan och vårt samhälle i stort går mot en alltmer digitaliserad vardag. Framtiden ställer högre krav på vår digitala kompetens och skolan behöver anpassa sig efter dessa behov. Programmering är en del av denna digitala kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Rösterna bakom den blågröna vågen och jordbruksrevolutionen - Alternativ livsmedelsproduktion i prat och praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gretha Jern Isacsson; Robin Emilie Elfsberg; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; alternativ livsmedelsproduktion; livsmedelsproduktionssystem; alternativa livsmedelsproduktionssystem; regenerativt jordbruk; akvaponiska system; samhällsdebatt; livsmedelsförsörjning; miljömässiga aspekter; ekonomiska aspekter; sociala aspekter; utmaningar; möjligheter; food production; alternative food production; food production system; alternative food production system; regenerative agriculture; aquaponic systems; public debate; food supply; environmental aspects; economic aspects; social aspects; challenges; opportunities;

  Sammanfattning : Sveriges livsmedelssystem står inför stora utmaningar såsom negativ miljöpåverkan och beroendet av att importera både livsmedel och insatsvaror. Livsmedelsproduktionen, som idag domineras av det konventionella jordbruket, har bland annat inneburit utarmade jordar och exploaterade resurser samt utsläpp av gifter. LÄS MER

 3. 3. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
  Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 4. 4. Programmering i matematikundervisningen : Vilka effekter har programmering på elevers lärande i matematikundervisningen i lägre åldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; problemlösning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. LÄS MER

 5. 5. Vikten av service och värdskap? : Ur gästens perspektiv i restaurangverksamheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Elin Jern; Klara Andersson; [2019]
  Nyckelord :Service; hospitality; restaurant och guests value;

  Sammanfattning : .... LÄS MER