Sökning: "Jersild"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Jersild.

 1. 1. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 2. 2. Identitet och moral : En jämförelse mellan romanerna En levande själ av PC Jersild och Sången ur det kinesiska rummet av Sam Ghazi i ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Staffan Rudner; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; science fiction; En levande själ; Sången ur det kinesiska rummet; PC Jersild; Sam Ghazi;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs i ett posthumanistiskt perspektiv två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och gränserna för det mänskliga. I En levande själ från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. LÄS MER

 3. 3. Mellan människa, djur och maskin : En ekokritisk läsning av P.C. Jersilds En levande själ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sanna Lindström; [2014]
  Nyckelord :P.C. Jersild; En levande själ; ekokritik; djur; cyborg; speciesism; antropocentrism; antropomorfism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samtiden och framtiden : En studie av mottagandet av två svenska dystopier och deras samtidsförankring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna Haggård; Linda Rydh; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this Masters thesis is to deepen the understanding of how society affects literary criticism by studying the reception of two Swedish dystopian novels and their contemporary anchorage. The questions that we answer here are concerned with how critics have drawn parallels between the novels and events occurring in the contemporary society, and how the critics outlook on the future are connected to ideas about the future in the novels. LÄS MER