Sökning: "Jerusalem"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Jerusalem.

 1. 1. Modern och äldre självbild hos judar i judisk text efter Förintelsen : En studie om hur självbilden hos judar har förändrats

  L2-uppsats,

  Författare :Martin Lönn; [2019]
  Nyckelord :Sjävbild; självidentitet; narrativ; narrativanalys;

  Sammanfattning : Syftet med texten är att undersöka hur den nyare sionistiska självbilden hos judar skiljer sig från den äldre självbilden i judisk litteratur efter Förintelsen för att visa hur självbilden hos judar har förändrats. Frågeställningen som ska utredas är hur den nyare självbilden hos judar i Arendts Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil är annorlunda från den äldre självbilden i Waxmans Writing the Holocaust: Identity, Testimony, Representation. LÄS MER

 2. 2. Gastronomy as a tool for peace and resistance in the Holy Land

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrica Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Gastronomy; The Holy Land; peace; conflict; religion; interfaith relations; resistance; food; beverage; education; sacred order;

  Sammanfattning : This thesis is a study within the international master program “Religion in Peace and Conflict” at the department of theology at Uppsala University. The study should be seen as a microstudy over the role gastronomy plays as a tool for peace and resistance in the Holy Land. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är inte sjuk av annat än törst” : Intertextuella relationer mellan kvinnan vid Sykars brunn och Gertrud vid paradisbrunnen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanna Venetvaara; [2019]
  Nyckelord :New testament; John; Selma Lagerlöf; Jerusalem; well; thirst; water; living water; intertextuality; narrative; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Selma Lagerlöf; Jerusalem; källa; törst; vatten; levande vatten; intertextualitet; narrativ; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Selma Lagerlöfs märkvärdiga resa : en hermeneutisk resa till det Heliga Landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magnus Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Lagerlöf; Jerusalem; hermeneutik;

  Sammanfattning : The teacher Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden's most famous and beloved writers and her books have been sold in millions worldwide. She received the Nobel Prize in Literature 1909 and was selected as the first woman in the Swedish academy five years later in 1914. LÄS MER

 5. 5. In the Meantime - Place Attachment and Temporality in a Palestinian Refugee Camp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Catharina Hansson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; Urban Planning; Environmental Psychology; Place Attachment; Refugee Camp; Jerusalem; Palestine; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER