Sökning: "Jerusalem"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Jerusalem.

 1. 1. Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisen Gunnarsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Donald Trump; Jerusalem; kritisk diskursanalys; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Rom och den andres helgedom : Romerska plundringar av heliga platser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Jessica Therese Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sacred space; pillage; plundering; destruction; temple; Roman; Jewish; Greek; Jerusalem; Isthmia; the Other; Titus; Josephus; Lucius Mummius; Helig plats; plundring; förstörelse; tempel; romersk; judisk; grekisk; Jerusalem; Isthmia; den andre; Titus; Josefus; Lucius Mummius; helgedom;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Rome understood 'the Other' in the context of Roman plundering of sacred sites. It analyses specifically the Temple of Poseidon at Isthmia, and how it was affected by the destruction of Corinth in 146 BCE, and the second Jewish temple at Jerusalem, and how the Romans went about destroying it in 70 CE. LÄS MER

 3. 3. Modern och äldre självbild hos judar i judisk text efter Förintelsen : En studie om hur självbilden hos judar har förändrats

  L2-uppsats,

  Författare :Martin Lönn; [2019]
  Nyckelord :Sjävbild; självidentitet; narrativ; narrativanalys;

  Sammanfattning : Syftet med texten är att undersöka hur den nyare sionistiska självbilden hos judar skiljer sig från den äldre självbilden i judisk litteratur efter Förintelsen för att visa hur självbilden hos judar har förändrats. Frågeställningen som ska utredas är hur den nyare självbilden hos judar i Arendts Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil är annorlunda från den äldre självbilden i Waxmans Writing the Holocaust: Identity, Testimony, Representation. LÄS MER

 4. 4. Gastronomy as a tool for peace and resistance in the Holy Land

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrica Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Gastronomy; The Holy Land; peace; conflict; religion; interfaith relations; resistance; food; beverage; education; sacred order;

  Sammanfattning : This thesis is a study within the international master program “Religion in Peace and Conflict” at the department of theology at Uppsala University. The study should be seen as a microstudy over the role gastronomy plays as a tool for peace and resistance in the Holy Land. LÄS MER

 5. 5. "A Jerusalemite Armenian. That's a thing of its own" : A Case Study about Identity, Agency and Structure among Armenian women

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Falk; [2019]
  Nyckelord :Identity; Religion; Conflict; Agency; Armenian women; Jerusalem;

  Sammanfattning : This thesis is an analyses of interviews and observations in the Armenian quarter of Jerusalem. It explores the identity and agency of twelve women in a patriarchal context. A context furthermore marked by religion and several conflicts. The aim is to increase knowledge about this unique environment. LÄS MER