Sökning: "Jesper Alm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jesper Alm.

 1. 1. Bemanning, rättvisa och motivation : En studie av ett belöningssystems påverkan på upplevdrättvisa och motivation hos inhyrd personal

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Alm; Jimmy Hedblom; Emelie Christiansen; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Belöningssystem; Bemanningspersonal; Rättvisa;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Temporary agency workers, fairness and motivation – study in a reward system’simpact on temporary workers’ perceived fairness and motivationAuthors: Jesper Alm, Emelie Christiansen & Jimmy HedblomSupervisor: Anders WrenneDepartment: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of TechnologyCourse: Bachelor’s thesis in Business AdministrationPurpose: The purpose of this study is to increase understanding about what impact a rewardsystem within an organization will have on the perceived fairness and motivation oftemporary agency workers. The study aims to answer the question: How and why is thetemporary agency workers’ perceived fairness and motivation at work impacted by notreceiving any direct financial bonus from the user company?Method: We have conducted a qualitative approach and made the study within a chosencompany suitable for our purpose. LÄS MER

 2. 2. Representationen av förorten som 'den andre'

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Ericson; Björn Alm; [2015]
  Nyckelord :Förort; media; annorlundahet; Rosengård; Holma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Representationen av förorten som ‘den andre’ är en studie av hur förorterna Rosengård och Holma framställs i två informationsfilmer producerade på uppdrag av Malmö kommunala bostadsbolag (MKB). I uppsatsen redogörs för hur den dominerande bilden av förorten ser ut i media och vidare hur förorter inte sällan framställs som annorlunda. LÄS MER

 3. 3. Rädda Universitetssjukhuset i Lund - En netnografisk studie om kommunikation och avsaknaden av kommunikation under en förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jonas Lindén; Jesper Alm Jarl; [2014]
  Nyckelord :Delaktighet; Dialog; Facebook; Förändringskommunikation; Fusion; Netnografi; Medarbetarperspektiv; Organisationsförändring; Participation; Dialogue; Change Communication; Online ethnography; Organisational Change; Merger; Employee perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today's society there are increasing demands on organizations and its ability to be flexible and adaptable. However, many changes ends in failure. Research on communication in organizational changes has proven to be important factors, but is still a relatively unexplored area. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av standardsortiment, ekonomiska produktionskvantiteter och beställningspunkter : En fallstudie hos Spinova AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Alm; Jesper Rylander; [2014]
  Nyckelord :Standardsortiment; benchmarking; fjäder; EPQ; beställningspunkt; säkerhetslager;

  Sammanfattning : Bakgrund - Bernstein et al. (2011) menar att kunder vill ha breda sortiment men att detta leder till problem för det tillverkande företaget. Större utbud attraherar fler kunder, speciellt på en konkurrensutsatt marknad men samtidigt som detta ger positiva effekter medför det även en mer komplex produktion. LÄS MER

 5. 5. Impulshandel av livsmedel på Internet med hjälp av senarelagda beställningsstopp : En fallstudie av ICA- Rottne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Nilsson; Jesper Rylander; Linus Alm; [2013]
  Nyckelord :Beställningsstopp; e- handel; dagligvaruhandel; kapacitetsutnyttjande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: E- handeln av livsmedel visar på en ökande trend och svenskhandels rapport från 2012 visade en ökning på 40 % 2011. Detta medför nya affärsmöjligheter för livsmedelshandlarna och en av butikerna som implementerat e- handel är ICA- Rottne. LÄS MER