Sökning: "Jesper Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Jesper Andersson.

 1. 1. Flygskattens välfärdseffekter : En analys av flygskattens välfärdseffekter på inrikes flygresor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Welfare effects; Aviation tax; Substitutes; Carbon dioxide; Välfärdseffekt; Flygskatt; Substitut; Koldioxid;

  Sammanfattning : Sverige införde den 1 april 2018 en flygskatt, på 60 kr inrikes, för att sänka flygplanens miljöpåverkan. Syftet med denna studie var att estimera välfärdseffekterna av denna skatt, med 2017 och 2019 som jämförelseår med data från både Trafikanalys och tidigare studier. LÄS MER

 2. 2. Lantbrukets användning av strategiska verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Richard Andersson; Jesper Thuresson; [2021]
  Nyckelord :strategisk planering; strategiska verktyg; lantbruk; lantbruksföretag; strategic planning; strategic tools; agriculture; agricultural companies;

  Sammanfattning : Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. LÄS MER

 3. 3. Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel : Kan det vara mer rätt att rätta mer?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabell Nerman; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Correction; Real Property Register; administrative law; rule of law; Land Code; Rättelse; fastighetsregister; förvaltningsrätt; rättssäkerhet; jordabalk;

  Sammanfattning : Av 19 kap. 22 § 1 st. första meningen jordabalken följer att om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar kontorsvalet : En studie om vilka faktorer företag i Malmö värdesätter vid valet av kontor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Axel Christiansson; Joel Larsson; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Malmö; kontorsmarknaden; omlokaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Konkurrensen och vakansgraden på kontorsmarknaden i Malmö är idag hög. Hyresvärdar behöver anpassa lokaler efter hyresgästernas behov i stor utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Does the tick size regime on systematic internalisers improve market quality? : An Empirical Analysis on the Swedish Stock Market

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Finansiering

  Författare :Jesper Andersson; Alexander Hübbert; [2021]
  Nyckelord :Systematic Internalisers; Nasdaq Stockholm; Tick size; Market quality; Market composition;

  Sammanfattning : The tick size regime on systematic internalisers (SIs) was seen as a necessary action to level the playing field between SIs and other trading venues, with the hopes to improve the market composition and market quality in favour of regulated markets. However, the previous literature objects to the view as SIs may have gained the first-mover advantage from their previous tick size exemption. LÄS MER