Sökning: "Jesper Bäck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jesper Bäck.

 1. 1. Domain similarity metrics for predicting transfer learning performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Bäck; [2019]
  Nyckelord :nlp.natural language processing; machine learning; transfer learning; similarity metrics; similarity; predict; performance;

  Sammanfattning : The lack of training data is a common problem in machine learning. One solution to thisproblem is to use transfer learning to remove or reduce the requirement of training data.Selecting datasets for transfer learning can be difficult however. LÄS MER

 2. 2. Legitimitet i IASB:s normgivning – En fallstudie av remissförfarandet vid utvecklingen av IFRS 16 - Leases

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Bäck; Jesper Johansson; Jonathan Wallin; [2016]
  Nyckelord :Legitimitet; Normgivningsprocess; IASB; IFRS 16 samt Leasing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker remissvarens roll och remissinsändarnas inflytande i IASB:s due process, i samband med IFRS 16-projektet. Syftet är att öka förståelsen för legitimitetsaspekter på normgivarens val av redovisningslösningar utifrån intressenternas åsikter... LÄS MER

 3. 3. Utveckling och optimering av 2Dspel i Javascript med ramverket Phaser.io

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Bäck; [2016]
  Nyckelord :optimering; spelutveckling; phaser.io; phaser; spela; spel;

  Sammanfattning : Det är väldigt viktigt i dagens samhälle att vara effektiv med resurser, speciellt inom teknologi. Ooptimerad hårdvara kan leda till försämrad batteritid på t ex smartphones och liknande enheter. LÄS MER