Sökning: "Jesper Brinck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Brinck.

 1. 1. Att arkivera forskning : forskares inställning till arkivering och återanvändning av forskningsdokumentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jesper Brinck; Katarina Leuhusen; [2013]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; tryckfrihet; offentlighetsprincip; arkiv; reanalys; metaanalys; bevarande; forskning; vetenskap; intervju; enkät; kvalitativ metod; kvantitativ metod; ALM; Archival science; archives‚ freedom of the press; the principle of public access to official documents; qualitative method; interview; questionnaire; reanalysis; meta analysis; preservation; science; research; quantitative method; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : As authorities, the universities are subject to the principle of access to official documents. Records generated during the research process are thus to be regarded as official documents, even though there are disputes over exactly when they are to be considered as such. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse hos sex barn diagnostiserade medAD/HD

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jesper Brinck; Kajsa Lamm; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Barn med koncentrationssvårigheter och lässvårigheter har en utsatt situation i dagens samhälle. Barn förväntas tidigt klara egenstudier i skolan, vilket ställer stora krav på manitorering av det egna kunskapsinhämtandet samt en väl fungerande läsning. LÄS MER