Sökning: "Jesper Claesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Claesson.

 1. 1. När siffror sopas under mattan – En studie om resultatjustering bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jesper Ahl Andersson; Manuel Claesson; [2020-06-15]
  Nyckelord :Resultatjustering; Onormala avskrivningar; Externredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kumulativiteten för forskningen om resultatjustering. Genom uppskattning av onormala avskrivningar undersöker studien om resultatjustering förekommer i svenska kommuner. Tonvikten i studien vilar på frågan om varför det förekommer resultatjustering. LÄS MER

 2. 2. Kost och prestation : en ekvation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jesper Claesson; Fredrik Ermin; [2004]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om kost och dess betydelse för fysiska och psykiska prestationer. Vår framtid som polis kommer att ställa höga krav på fysisk hälsa och förmågan att hålla skärpan under längre tid. Kosten har en stor betydelse för att uppnå detta och vi tror att det finns ett stort intresse av att gå in djupare på detta ämne. LÄS MER