Sökning: "Jesper Degerlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Degerlund.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Hur föräldrars beteenden upplevs av tränare inom barn- och ungdomsfotboll : Ur ett tränarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; Jesper Degerlund; [2020]
  Nyckelord :Föräldrars påverkan på fotbolls tränare; Soccer coach -parent relationship; Parents influence on soccer coach; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrars beteende upplevs av tränare inom barn och ungdomsfotboll, på vilka sätt tränare upplever att det påverkar dem och hur tränare tycker att idrottsrörelsen ska arbeta med att skapa bättre föräldrabeteenden. Nedan är frågorna som vi vill ha besvarade i denna uppsats. LÄS MER