Sökning: "Jesper Edman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Edman.

 1. 1. The Profitability of Swedish M&A Deals: Does Acquisition Yield Abnormal Returns to Shareholders?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Dufwa; Jesper Edman; [2018-07-04]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Corporate Control; Value Creation; Shareholder Wealth; Financial Mergers; Real Estate; Payment Method; Market Timing; Abnormal Return;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Samvetets pris: Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Edman; Johan Glimsjö; [2015]
  Nyckelord :etik; sin stocks; överavkastning; norden; oetiska investeringar;

  Sammanfattning : Etik i finansiell ekonomi är ett växande forskningsämne och investerare är mer medvetna om den etiska dimensionen av deras investeringar än tidigare. Här uppstår problem när traditionell förståelse för hur aktier prissätts möter en ny mjuk faktor som man tidigare inte har räknat med. LÄS MER