Sökning: "Jesper Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Jesper Eriksson.

 1. 1. Securing Supply Chains : A qualitative research about supply chain disruptionsduring global crisis, example of wood in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tim Eriksson; Jesper Sjögren; Vladislav Ivanov; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management Lumber; Crisis; Pandemic; Risk; Sweden;

  Sammanfattning : Over the past few years, the price for lumber has increased significantly for various reasons such as the covid-19 pandemic. This means that companies related to both construction and lumber business will be affacted. LÄS MER

 2. 2. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 3. 3. Teknoekonomisk analys av fjärrvärmeledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jesper Eriksson; [2021]
  Nyckelord :energiteknik; fjärrvärme; fjärrvärmeledningar; teknoekonomisk analys; teknoekonomisk;

  Sammanfattning : Fjärrvärmeledningar levereras i olika isoleringsserier, där ökat serienummer ger en tjockare isolering. För enkelrör, fjärrvärmeledning med ett medierör, finns det fyra olika serier, och för dubbelrör, fjärrvärmeledning med två medierör, finns tre olika serier. LÄS MER

 4. 4. Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hansson; Jesper Olsson; Sanne Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; e-handel; seniorer; livsmedel; STP-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. LÄS MER

 5. 5. Småskalig vindkraft : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Eriksson; Joel Glans; [2020]
  Nyckelord :Small-Scale wind power; AirSon; AirSon Engineering AB; Småskalig vindkraft;

  Sammanfattning : The company Airson Engineering AB has an office building on their property in Ängelholm,Sweden, with an integrated roof slope. The purpose of the slope is to improve thepreconditions for a small-scale wind turbine in accession. AirSon desired both an evaluationof the appointed locations prerequisites, and possible installations. LÄS MER