Sökning: "Jesper Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Jesper Johansson.

 1. 1. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 2. 2. Automationsresan : Små och medelstora företags utmaningar och beslutsparametrar för automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Warsäter; Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :automation; robotization; SME; challenges; decision-making parameters; industrial engineering; competition; competence; strategy; low volume; manufacturing; automation; automatisering; robotisering; SMF; utmaningar; beslutsparametrar; industriell ekonomi; konkurrens; kompetens; strategi; låg volym; tillverkning;

  Sammanfattning : Generellt ser automationsgraden bra ut för tillverkande företag i Sverige, men vid en djupare granskning syns det att utvecklingen i små och medelstora företag (SMF), går långsamt framåt. För att Sverige ska behålla sina framträdande roll som industrination krävs ökad automation och robotisering i SMF. LÄS MER

 3. 3. Medialisering i artiklar om stök på folkbiblioteken : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar i debatten om stök på folkbibliotek i Sverige under åren 2015–2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Flemming; Ann-Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :media; medielogik; artiklar; social oro; berättarteknik; bibliotekstök;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between the year 2015 and 2018. This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and the narrative techniques that are used. The questions we use to gain this knowledge is: 1. LÄS MER

 4. 4. Success at the box office in the age of streaming services : An examination of how streaming services have impacted the dynamics of successful movies in the cinema

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :films; box office; streaming services; the long tail; uncertainty;

  Sammanfattning : Netflix and other streaming services have grown immensely since they started offering online streaming. In this paper I present a correlation matrix using ticket sales at the domestic box office and the number of Netflix subscribers. LÄS MER

 5. 5. TICaP : Technology Improvement for Care Planing

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lovisa Johansson; Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :informationsteknologi; kommunikationsteknologi; hemtjänst; vårdeffektivisering;

  Sammanfattning : En stor del utav dagens vårdtagare är äldre personer och majoriteten utav dessa vill kunna bo kvar i det egna hemmet under så lång tid som möjligt. Det som oftast hindrar dem är deras olika behov och funktionshinder som gör att de ständigt är i behov av någon annans hjälp. LÄS MER