Sökning: "Jesper Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Jesper Karlsson.

 1. 1. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jesper Karlsson; [2019]
  Nyckelord :arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Sammanfattning : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. LÄS MER

 2. 2. Transition Matrices Conditional on Macroeconomic Cycles: A Portfolio Stress-Test Application

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jesper Karlsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk Management; Migration Analysis; Intensity Models; IFRS 9; Basel Accords; Portfolio Stress Test;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Pricing of European- and American-style Asian Options using the Finite Element Method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jesper Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Option pricing; finite element; streamline-diffusion; penalty method; projected successive over-relaxation; Asian options; American-style Asian options; Eurasian options; Amerasian options;

  Sammanfattning : An option is a contract between two parties where the holder has the option to buy or sell some underlying asset after a predefined exercise time. Options where the holder only has the right to buy or sell at the exercise time is said to be of European-style, while options that can be exercised any time before the exercise time is said to be of American-style. LÄS MER

 4. 4. Bedömning i idrott och hälsa-Video ett hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dennis Nilsson; Jesper Karlsson; [2018]
  Nyckelord :idrott och hälsa; IKT;

  Sammanfattning : Att studera om betyg och bedömning i idrott och hälsa bestämde vioss för redan när vi höll på att skriva vårt första arbete. I detta arbetebeskriver vi i tidigare forskning vad bedömningar är för någonting.Varför behövs bedömningarna och betygen för eleverna och vi tittarpå hur det bedöms i idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Symplectic Automorphisms of C2n

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jesper Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a detailed survey of an article from 1996 published by Franc Forstneric, where he studies symplectic automorphisms of C2n. The vision is to introduce the density property for holomorphic symplectic manifolds. Our idea is that of Dror Varolin when he in 2001 introduced the concept of density property for Stein manifolds. LÄS MER