Sökning: "Jesper Kjellström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jesper Kjellström.

 1. 1. Förberedelsetidens variation vid utrymning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Martin Forssberg; Jesper Kjellström; [2017]
  Nyckelord :egress; human behavior; performance-based design; pre-movement time; risk assessment; utrymning; mänskligt beteende; analytisk dimensionering; förberedelsetid; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate human behavior during the pre-movement phase of building evacuation and determine how pre-movement time varies between different building types and types of alarms. Unannounced videorecorded evacuation experiments from earlier studies were examined, which resulted in 2 486 individual pre-movement times divided amongst six different building types. LÄS MER

 2. 2. Förbättra pålitligheten i leveranser till kund genom att använda SCOR-modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Sebastian Norman Larsson; Jesper Kjellström; [2016]
  Nyckelord :Order flow; material flow; information flow; reliability; Supply Chain Operations Reference Model; SCOR; crucial process; Orderflöde; materialflöde; informationsflöde; pålitlighet; Supply Chain Operations Reference Model; SCOR; kritisk process;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas för att identifiera och förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att höja pålitligheten i leveranser till kund. För att uppfylla syftet har det brutits ner i tre delmål. LÄS MER

 3. 3. Helsingborg Arena - En Brandteknisk Riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jussi Dahlin; Alexander Elias; Martin Forssberg; Oscar Karlsson; Jesper Kjellström; [2015]
  Nyckelord :CFD; SIMULEX; FDS; Fire Dynamic Simulator; Helsingborg Arena; Brandteknisk Riskvärdering; Idrottsarena; utrymning; rökfyllnad; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. LÄS MER