Sökning: "Jesper Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Jesper Larsson.

 1. 1. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 2. 2. EVALUATION OF MEASUREMENT METHODS FOR DETERMINING INDIVIDUAL MOVEMENT IN CROWDS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gabriel Larsson; Jesper Friholm; [2019]
  Nyckelord :Inter person distance; contact distance; step length; stride length; eye tracking; crowd movement; motion capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the mid-20th century, investigations of parameters that affect crowd movement have mainly been performed via video analysis. However, modern alternatives have been used to investigate how a person moves, but only with one person at a time. LÄS MER

 3. 3. Det handlar om att skapa kontakt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Larsson; Maria Zahr; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våld; genus; kommunikation; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed some insight on the relationships between victims of domestic partner violence and the professional social workers they meet for help and support. Focus was placed on how the professional relationship is crafted, how the meetings and conversations are held and what they contain and how the social workers perceive the clients and their situation. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a large scale solar installation through virtual storage : Profitability of using the refrigeration system in a grocery store as energy storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Erik Larsson; Jesper Sundin; [2019]
  Nyckelord :PV; solar power; virtual storage;

  Sammanfattning : In order to fulfil the goals set by EU and in the Swedish energy agreement an increased share of renewable electricity production, like wind and solar power, is necessary. Due to current legislations photovoltaic (PV) installations are usually limited to the 255 kWp energy taxation rule, or to fit the consumption profile of the building. LÄS MER

 5. 5. Medborgares synpunkter på trafiksäkerhet : En fallstudie om Huddinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jesper Larsson; [2019]
  Nyckelord :Traffic safety; citizen; opinions; risk perception; traffic accidents; road safety measures; trafiksäkerhet; medborgare; synpunkter; riskperception; trafikolyckor; trafiksäkerhetsåtgärder;

  Sammanfattning : Inledning: Nollvisionen, som Sveriges trafiksäkerhet utgår från, uttrycker explicit att medborgares åsikter, krav och behov ska tas hänsyn till. De studier som undersökt hur medborgarnas åsikter hanteras av den offentliga sektorn har främst visat på ett tvetydigt resultat. LÄS MER