Sökning: "Jesper Laudon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Laudon.

 1. 1. Den orena revisionsberättelsens effekter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Jesper Laudon; Martin Persson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att utreda om intressenterna anser att den orena revisionsberättelsen utgör en negativ signal och vilka åtgärder de därmed eventuellt vidtar då företag uppvisar oren revisionsberättelse. Vidare skulle vi undersöka om företag med orena revisionsberättelser i större grad går i konkurs eller likvidation än företag med rena revisionsberättelser. LÄS MER

 2. 2. Företags förberedelser inför revisorns besök

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Helena Djurfelter; Jesper Laudon; Karolina Olsson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the preparations companies do when their auditor is about to visit them. We wanted to investigate if companies do some form of preparations with the intense of trying to influence the auditor in an, for the company, advantageous way. LÄS MER