Sökning: "Jesper Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jesper Lindberg.

 1. 1. Att främja aktiva och medvetna val gällande hållbarhet hos e-handelskunder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Zandra Nilsson; Jesper Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Information Architecture; Measuring Sustainability; Value-sensitive Design VSD ; Sustainability data model; Hållbarhet; Informationsarkitektur; Bedöma hållbarhet; Värdekänslig design VSD ; Hållbarhetsmodell;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how to work with sustainability in e-commerce, with a focus on making information available to the consumer as well as how this could be conceptualized. This requires a multidisciplinary approach, with domain knowledge based on environmental science and additional knowledge in information and computer science. LÄS MER

 2. 2. What Affects Motivation? A Study of Students’ Attitudes towards ESL Learning in Swedish Lower Secondary Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Jesper Lindberg; [2020]
  Nyckelord :English as a second language; second language teaching and learning; motivation; student attitudes; educational activities;

  Sammanfattning : This study investigates how different educational activities affect students’ motivation and how teachers can induce students’ motivation to learn English as a second language (ESL) in Swedish lower secondary schools. Data was gathered through a questionnaire and analyzed through a sociocultural perspective. LÄS MER

 3. 3. Simulation driven reinforcement learning : Improving synthetic enemies in flight simulators

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Jesper Lindberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project focuses on how to implement an Artificial Intelligence (AI) -agent in a Tactical Simulator (Tacsi). Tacsi is a simulator used by Saab AB, one thing that the simulator is used for is pilot training. In this work, Tacsi will be used to simulate air to air combat. LÄS MER

 4. 4. Dag Hammarskjölds minne : En innehållsanalys av svensk medias gestaltning av Dag Hammarskjöld under 2000-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Dag Hammarskjöld; history; history culture; memory culture; content analysis; code scheme; Svenska Dagbladet; Expressen; Jönköpings-Posten; FN; Dag Hammarskjöld; historia; historiekultur; minneskultur; innehållsanalys; kodschema; Svenska Dagbladet; Expressen; Jönköpings-Posten; FN;

  Sammanfattning : The aim of this study is to show how the former secretary general for the United Nations, Dag Hammarskjöld, has been portrayed by Swedish media during the 21th century. The analyzed newspapers are Svenska Dagbladet, Expressen and Jönköpings-Posten, two nationwide newspapers and one local. LÄS MER

 5. 5. Educational Approaches & Strategies for ESL Teaching in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Lindberg; [2019]
  Nyckelord :English as a second language; second language teaching and learning; teacher attitudes; bilingual education; educational strategies; educational approaches; Engelska som andraspråk; lärande och inlärning; lärarattityder; tvåspråkig utbildning; strategier för lärande; närmanden för lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what educational approaches and strategies that are used by five teachers of English as a second language (ESL) and how they differ between three different schools. This was done through reviewing literature about educational approaches and strategies in ESL and analyzing the responses from a questionnaire given to five teachers in grades seven to nine at three different schools. LÄS MER