Sökning: "Jesper Lindholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Lindholm.

 1. 1. Ekonomin i internationella fotbollsklubbar : En studie om påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jesper Frödin-Glad; Marcus Lindholm; [2014]
  Nyckelord :Förädlingsvärde; Kassaflöde; Vöpels modell; Fotbollsklubbar;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska ställningen hos internationella fotbollsklubbar med en omsättning på över 40 miljoner euro. Metod: Studiens metod utgörs av en empirisk dokumentstudie där årsredovisningar och andra finansiella rapporter granskas. LÄS MER

 2. 2. Brottsrapportering i Expressen : Publicering av sekretessbelagda uppgifter ur ett medieetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Palmira Koukkari Mbenga; [2011]
  Nyckelord :medieetik; pressetik; brottsrapportering; expressen;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks publiceringen av sekretessbelagda uppgifter vid brottsrapportering i Expressen, ur ett medieetiskt perspektiv. Fokus för studien är porträtteringen av de misstänkta gärningsmännen, här Ola Lindholm, Julian Assange och Peter Mangs. LÄS MER