Sökning: "Jesper Lindqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jesper Lindqvist.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Hantering och modellering av laserskanningsdata i FME : Automatisering av modellering av tunnlar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Lindqvist; Jesper Pantesjö; [2019]
  Nyckelord :automation; FME; LAS; point cloud; modeling; CAD; Poisson; tunnels; laser data; automatisering; FME; LAS; punktmoln; modellering; CAD; Poisson; tunnlar; laserdata;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell. LÄS MER

 3. 3. Blue- vs. White-Collar Families : Influence on Public Policy in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :Blue-collar; white-collar; democracy; influence;

  Sammanfattning : One person - one vote; on Election Day in a representative democracy, everyone with the right to vote is equal. However, this occurs in Sweden once every four years. Between those occasions, we cannot be certain that political influence is equal until this has been tested. LÄS MER

 4. 4. Attitudes to Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Robert Lindqvist; Jesper Shuja; [2013]
  Nyckelord :Formative and summative assessment; Assessment-attitudes; Collegial Assessment; Peer assessment; English as a foreign second language; compulsory schools; EFL ESL teachers;

  Sammanfattning : This explorative research paper looks at the attitudes and experiences of four EFL teachers towards assessment of English as a foreign language. The study was carried out using qualitative research with semi-structured interviews. The paper discusses factors that impact attitudes towards assessment. LÄS MER

 5. 5. Bostadsrättsföreningars årsredovisningar: Var finns riskerna och vad bör du som köpare särskilt beakta då du köper en bostadsrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Wulff; Caroline Andersson; Therese Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :Årsredovisning; Bostadsrättsförening; Risk; Köpare; Innehållsanalys; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt från bostadsrättsföreningars årsredovisningar, ta reda på vilka risker som finns med att köpa en bostadsrätt samt hur stora dessa är. Vi vill även jämföra olika föreningar för att se vilka skillnader som uppstår och vad dessa beror på. LÄS MER