Sökning: "Jesper Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jesper Lindström.

 1. 1. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om Elitbandyspelaresupplevelser av övergången mellan junior till senior

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Lindström; [2018]
  Nyckelord :barriers; coping; demands; elite bandy players; resources; transition from junior to senior; barriärer; coping; elitbandyspelare; krav; resurser; övergången från junior till senior;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svårasteövergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljönses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visarforskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. LÄS MER

 3. 3. Kunskapssyn och kunskapsanvändning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Lindström; [2018]
  Nyckelord :freedom of action; knowledge; practical knowledge; relation; organization; social work; theoretical knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to enlighten the sense and usage of knowledge in the context of social work. The study has a qualitative approach and is based on semi structured interviews with three social workers that are qualified and three other social workers whose work is bases on their experience as a former client. LÄS MER

 4. 4. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 5. 5. Tränarbeteenden, Självbestämmande och Psykiskhälsa/ohälsa inom elit ungdomsfotbollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mirza Saltagic; Jesper Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att spelare kan uppfatta tränare annorlunda jämfört med vad tränarenvill. Tränarbeteendet kan ha olika utfall på självbestämmandet och välmåendet hos spelaren.Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur fotbollsspelare uppfattar huvudtränarensbeteenden. LÄS MER