Sökning: "Jesper Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jesper Lindström.

 1. 1. Kreativ undervisning i skolan: En kvalitativ undersökning om parkour i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jesper Lindström; Hampus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; lärare; parkour; redskapsgymnastik; skola; undervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen (Lgr 22) framgår det inte specifikt att redskapsgymnastik ska ingå i undervisningen. Däremot i praktiken framgår det att redskapsgymnastik är ett vanligt tillvägagångssätt för att träna på och utveckla komplexa rörelser. LÄS MER

 2. 2. Självständigt arbete i fördjupningsämnet (Idrott och lärande) 15 högskolepoäng, grundnivå : Motivationsverktyg och strategier inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Feuk; Jesper Lindström; [2022]
  Nyckelord :self determination theory; physical education; Motivation; motivationspsykologi; motivationsverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att hitta motivationsstrategier och verktyg som används av lärare inom IDH. Kunskapsöversiktens frågeställning lyder: Vad karaktäriserar funktionella/användbara motivationsstrategier och verktyg i idrott och hälsa?. LÄS MER

 3. 3. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 4. 4. Mindfulness vid långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellen Lindström; Jesper Alamaa; [2021]
  Nyckelord :Kropp-och-själträning; Lidande; Långvarig smärta; Mindfulness; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta är ett utbrett problem som orsakar lidande för många människor. Att leva med långvarig smärta påverkar individen negativt både psykiskt, fysiskt och socialt, samtidigt som det utgör stora kostnader för samhället. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan offentlig och privat omsorgsfastighet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Jesper Viktorsson; Thomas Lindström; [2021]
  Nyckelord :Public; Private; Care homes; Real estate economy; Cost efficiency; Offentligt; Privat; Omsorgsfastighet; Fastighetsekonomi; Kostnadseffektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför två alternativ för att upphandla nya omsorgsfastigheter, att som kommun sköta allt själva eller genom att upphandla en privat omsorgsoperatör. Syftet med detta arbete är att undersöka skillnaden mellan de två alternativen ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. LÄS MER