Sökning: "Jesper Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jesper Lindström.

 1. 1. Ett förslag för monitorering i Slutförvaret för låg och medelaktivt radioaktivt avfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindström; [2020]
  Nyckelord :SFR; Kärnbränsleförvar; Inläckage; Underjord; SKB;

  Sammanfattning : Spent Fuel Repository for low and intermediate radioactive waste, SFR, is owned by SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co). The repository needs more monitoring of groundwater seepage and improvement of the monitoring methods. Seepage is currently managed by a system that collects the seepage in 2 levels before pumping it to the surface. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror att det är lättare att forma givande barn än att försöka omvandla giriga vuxna" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med social och ekonomisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Irma Dzananovic; Jesper Lindström; [2020]
  Nyckelord :Economic dimension; preschool; preschool teacher; sustainable development; social dimension; perspective of values; Ekonomisk hållbarhet; förskolan; förskollärare; hållbar utveckling; social hållbarhet; värdegrundsperspektiv.;

  Sammanfattning : Ett begrepp som framträder ofta i globala diskussioner om världen är begreppet hållbar utveckling. Begreppet handlar om att kunna tillfredsställa människors grundläggande behov utan att påverka framtida generationers möjlighet till att få sina behov tillfredsställda. LÄS MER

 3. 3. Implementation av ett digitalt biljettsystem anpassat för universitetsstudenter : med hänsyn till tillit och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Jissbacke; Uno Österman; Filip Nyberg; Agnes Öberg; Emil Strömberg; David Forslöf; Jesper Carlsson; Oskar Lindström; [2020]
  Nyckelord :Biljettsystem; digitalisering; digitalt; tillit; pålitlighet;

  Sammanfattning : Det nuvarande biljettsystemet för studentevenemang på Linköpings universitet genomförs nästan uteslutande genom fysiska biljettsläpp. Enligt en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings universitet var 97% av biljettköparna och 96% av arrangörerna positivt inställda till att övergå till ett digitalt biljettsystem. LÄS MER

 4. 4. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om Elitbandyspelaresupplevelser av övergången mellan junior till senior

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Lindström; [2018]
  Nyckelord :barriers; coping; demands; elite bandy players; resources; transition from junior to senior; barriärer; coping; elitbandyspelare; krav; resurser; övergången från junior till senior;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svårasteövergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljönses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visarforskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. LÄS MER