Sökning: "Jesper Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jesper Lundqvist.

 1. 1. Subversiv eller normativ? En komparativ analys mellan två bokserier för barn i åldrarna 9–12

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonna Bruce; [2019-08-14]
  Nyckelord :Jesper Lundqvist; Ingelin Angerborn; performativity; subjectivity; gender; sexuality; Judith Butler; queer theories; homosociality; intimacy; normativity; marked; unmarked; Wayne Brekhus; comparative analysis; norm criticism;

  Sammanfattning : This paper examines how gender and sexuality is performed in Ingelin Angerborn’s book series called ‘Mebel-trilogy’ compared to Jesper Lundqvist’s so called ‘Ghost school-series’ [Spökskolan-serien]. Both book series are in the genre of ghost/horror/adventures/thriller and Lundqvist’s books are published by a norm critical publishing house. LÄS MER

 2. 2. Studenter och begränsad skärmtid : Uppbrutet lås bryter inte mobilvanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Lundqvist; Lovisa Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Screen time; moderation; limits; iOS; students; social media;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten av de inbyggda verktygen för att minska skärmtid i Apples iOS för studenter. Frågeställningen vi har undersökt är “Hur förändras studenters mobilvanor genom att låta Apples Skärmtid låsa appar?”. LÄS MER

 3. 3. Va, vet ni inte hur man gör? : Nyanlända flickors upplevelser av inkludering inom idrott och hälsa - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jesper Lundqvist; Simon Tafvelin; [2019]
  Nyckelord :didaktisk inkludering; KASAM; gymnasiet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända elever i den svenska skolan ökat. Då ett flertal studier undersökt hur lärare inom idrott och hälsa arbetar för att inkludera nyanlända elever syftade denna studie till att undersöka hur nyanlända flickor upplever didaktisk inkludering inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Hen på bibliotek : En diskursanalys av genusintresserade bibliotekariers tal om begreppet hen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Vera Henrika Almström; [2013]
  Nyckelord :Discourse analysis; Librarians; Language; Gender; Pronoun; Children; Books and reading; diskursanalys; bibliotekarier; språk och kön; pronomen; barn; böcker och läsning; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : This master’s thesis looks at discourses that use the pronoun ”hen”. The media debate in Sweden over this pronoun in 2012 started in connection with the publishing of a children’s picture book: Kivi och monsterhund, by Jesper Lundqvist and Bettina Jansson. LÄS MER

 5. 5. "Hen kan du vara själv gubbkärring" : debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Laura Verina; Cecilia Lundberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" såg ut i svensk storstadspress, perioden efter utgivningen av barnboken Kivi och Monsterhund, skriven av Jesper Lundqvist, där "hen" används genomgående. Undersökningen baseras på en kvantitativ samt en kvalitativ analys av texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgs-Tidningen, Göteborgs- Posten och Dagen. LÄS MER