Sökning: "Jesper Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Jesper Nilsson.

 1. 1. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 2. 2. Barn rör sig för lite : IKT hjälper eleverna att bli mer motiverade i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jesper Karlsson; Dennis Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; IKT; Motivation; Motivationsklimat;

  Sammanfattning : I skolan minskar den fysiska aktiviteten hos eleverna och många av eleverna når inte upp till den dagliga rekommenderade aktivitetsnivån. En sämre hälsa för dagens elever oroar många när eleverna hellre väljer att sitta framför datorer och skärmar istället för att vara aktiva. LÄS MER

 3. 3. Sänka bundet kapital i ett mellanlager : -En studie utförd i syfte att finna orsaken till varför lager bildas för att därefter presentera en eller flera åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital i lager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Gustav Svensson; Jesper Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; Tied up capital; Warehouse; Stock; Improvements; MTS; MTO; Tied up capital; Lead-time; Lead-time mapping; Variations; Flow efficiency; Postponement; Just-in-Time; Make-to-stock and Make-to-order; Lean; Ledtid; Lager; Ledtidskartläggning; Variationer; Flödeseffektivitet; Senareläggning; Just-in-Time; Make-to-order; Bundet kapital;

  Sammanfattning : Purpose – Globalization affects all producing companies with increased complexity in production, stock management and never ending customer demands. The customers of today have a greater range of suppliers than before with even more products to choose from which puts the customer in a strong position. LÄS MER

 4. 4. Mediebilden av personer med utländsk bakgrund - En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Medier; utländsk bakgrund; makt; Makt; De Andra;

  Sammanfattning : My survey is about how people with foreign backgrounds are presented and what characteristics are attributed to articles from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. I study how this has change between 1994 and 2014. The reason for the these years is that the political situation changed during this time i Sweden. LÄS MER

 5. 5. Navigeringsmenyer på webben: Jämförelsestudie av navigeringsmenyer för ökad användbarhet för äldre användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jesper Åberg; Linus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :navigering; användbarhet; äldre användare; webb; navigation; usability; older users; web;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle konstateras det att upp till 95 procent av målgruppen 67 till 75 år är internetanvändare. Det är inte alla gånger som webbplatser tar hänsyn till åldersgruppen vilket gör att användarupplevelsen blir försvårad. Navigeringsmenyer har en stor påverkan på en webbplats användbarhet. LÄS MER