Sökning: "Jesper Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Jesper Persson.

 1. 1. Employee satisfaction in virtual teams

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Persson; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Virtual teams; Employee satisfaction; Digitalization;

  Sammanfattning : Background The world is experiencing exceptional technological evolution and Sweden is at the forefront of this development and virtual teams are on the rise. Virtual teams are a way for companies to improve their sustainability with decreased travel for employees which also saves time that employees can spend at home though with difficulties separating work and home. LÄS MER

 2. 2. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 3. 3. Volume-Preserving Deformation of Terrain in Real-Time

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics;

  Sammanfattning : Deformation of terrain is a natural component in real life. A car driving over a muddy area creates deep trails as the mud gives room to the tires. A person running across a snow-covered field causes the snow to deform to the shape of the feet. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av lyx på en e-handelsbutik för försäljning av second hand-kläder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Börjesson; Mathias Fredholm; Axel Friberg; Julia Hallström; Axel Holmberg; Anna Kjellgren; Jesper Lindsten; Samuel Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt förändringarna. LÄS MER

 5. 5. Virtual Production Line

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Joel Persson; Jesper Norrman; [2018]
  Nyckelord :Virtual production line; Virtual Commissioning; Digital Twin; Industry 4.0; Industrie 4.0; Automation; Emulation; Simulation; RobotStudio; CoDeSys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted at Alfa Laval in cooperation with the division of Production and Materials Engineering at Lund University. The objective has been to investigate virtual production with regards to its required resources, benefits and limitations of the technology. LÄS MER