Sökning: "Jesper Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Jesper Persson.

 1. 1. Hållbarhet inom projektledning : En kvalitativ studie om hur hållbarhet implementeras och kommuniceras i ett projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rickard Kokkonen; Jesper Persson; [2020]
  Nyckelord :Project management; Sustainability; Decision making; Communication; Projektledning; Hållbarhet; Beslutsfattning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Title: Sustainability in project management - A qualitative study about how sustainability is implemented and communicated in a project. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Rickard Kokkonen and Jesper Persson Supervisor: Benny Berggren and Agneta Sundström Date: 2020 - June Purpose: The aim of this study is from a project management point of view contribute with a deeper understanding on how sustainability is implemented and communicated through all stages of a project and create a theoretical model. LÄS MER

 2. 2. Riskerna med en flexibel arbetsplats ur ett digitalt säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Persson; Jesper Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld i media : En kvalitativ studie om svenska tidningars gestaltning av religion och kultur i artiklar om hedersrelaterat våld under åren 2002 - 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Persson; Johanna Johansson Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld; Pela Atroshi; Fadime Sahindal; Abbaz Rezai; medier; hedersmord; dagstidningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare and analyze the portrayal of religion and culture in articles from Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter and Dagen which are newspapers in which possess different ideological backgrounds. The honor killings of Pela Atroshi, Fadime Sahindal and Abbas Rezai will provide the basis of the study. LÄS MER

 4. 4. Employee satisfaction in virtual teams

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Persson; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Virtual teams; Employee satisfaction; Digitalization;

  Sammanfattning : Background The world is experiencing exceptional technological evolution and Sweden is at the forefront of this development and virtual teams are on the rise. Virtual teams are a way for companies to improve their sustainability with decreased travel for employees which also saves time that employees can spend at home though with difficulties separating work and home. LÄS MER

 5. 5. Fördel för försiktiga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Lindgren; Philip Nossmy; Adam Persson; [2019]
  Nyckelord :Kreditbetyg; betingad konservatism; redovisning; Standard Poor’s; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Fördel för försiktiga? Seminariedatum: 3/6 2019 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 högskolepoäng. Författare: Jesper Lindgren, Philip Nossmy och Adam Persson Handledare: Anamaria Cociorva Fem nyckelord: Kreditbetyg, betingad konservatism, redovisning, Standard & Poor’s, regressionsanalys. LÄS MER