Sökning: "Jesper Post"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Jesper Post.

 1. 1. Text utan kontext : en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Norrby; [2020]
  Nyckelord :Interreligious Studies; Church History; Jewish-Christian relations; medieval iconography; othering; antisemitism; antijudaism; heritagisation; musealisation; Church of Sweden; Judensau; Ecclesia and Synagoga; Cain; medieval legends; Interreligiösa studier; Kyrkohistoria; Judisk-kristna relationer; medeltida bildtradition; antisemitism; antijudaism; andrefiering; kulturarvsprocessen; musealisering; Svenska kyrkan; Judesuggan; Ecclesia och Synagoga; Kain; medeltida legender;

  Sammanfattning : This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are described in the material. LÄS MER

 2. 2. Using Opaque AI for Smart Grids

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jesper Lundberg; Alexander Lundborg; [2020]
  Nyckelord :Deep Learning; Smart Grids; Interpretability; Black-Box; Transparency; Post- hoc Explainability; AI; Machine Learning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deep learning is an emerging machine learning technique which can find complex patterns in large amounts of data. This makes it useful for several applications in smart grids, which often involve the processing of large amounts of data. LÄS MER

 3. 3. CLIMATE CHANGE AS COMMON SENSE A framing analysis of party response to climate change in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Jederlund; [2019-07-01]
  Nyckelord :climate change; climate politics; politicization; depoliticization; post-politics; hegemony; Swedish politics; common sense;

  Sammanfattning : This paper looks at how the different parties of parliament in Sweden frame the issue of climate change. Based on evidence suggesting that the issue is either politicized or depoliticized, this study investigates the difference in response to what is a common objective – to politically tackle climate change. LÄS MER

 4. 4. Ischemimonitorering inom intensivvården : En enkätstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jesper Englund; Fredrik Mohlin; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; ischemimonitorering; sjuksköterska; monitorering; övervakning; hjärt- kärlsjukdom; hjärtinfarkt; ischemi;

  Sammanfattning : Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. LÄS MER

 5. 5. Effekten av submaximala Benböj på Countermovement Jump with Arm Swing : Tvärsnittsstudie på aktiva bollidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jesper Kronlund; Matilda Palm; [2019]
  Nyckelord :Team sports; Vertical Jump; Complex training; Lagsport; Vertikalhopp; Komplexträning;

  Sammanfattning : Introduktion: Den vertikala hoppförmågan är viktigt för prestationen inom många idrotter. Att använda sig utav komplexträning som benböj och vertikala upphopp har i tidigare forskning visats ge signifikant förbättrad kraftutveckling. LÄS MER