Sökning: "Jesper Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jesper Sjöberg.

 1. 1. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 2. 2. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. : En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 3. 3. Making use of the environmental space in augmented reality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :AR; UX; Interaktion och design; Augmented reality; User experience; basic human needs; evaluation;

  Sammanfattning : Augmented reality (AR) is constantly moving forward and pushing its bound- aries forward. New applications and frameworks for mobile devices are rapidly developing. Head mounted displays are evolving and making an impact on in- dustries and people. LÄS MER

 4. 4. Förskola i kombination med andra verksamheter : Vilka konsekvenser medför detta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Anton Aronsson; Jesper Andersson; Mikael Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Förskola; Kontor; Bostäder; Lägenheter; Kombination; Utemiljö; Planlösning;

  Sammanfattning : Växjö kommun har ont om ledig mark vilket har medfört att en undersökning harpåbörjats, där förskolor kombineras med andra verksamheter i en och sammabyggnad. Syftet har varit att undersöka möjligheten med dessa kombinationer för attse vilka konsekvenser som uppstår. LÄS MER

 5. 5. Formalisering av Algoritmer och Matematiska Bevis En formalisering av Toom-Cook algoritmen i Coq med SSReflect

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jesper Andersson; Åsa Lideström; Daniel Oom; Anders Sjöberg; Niclas Ståhl; [2014-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computer-aided formalization of mathematics has progressed in the last decade with the formalization of very large and complex proofs such as the proof of the Four color theorem and the Feit-Thompson theorem. In this report we present a formal proof of the Toom-Cook algorithm using the Coq proof assistant together with the SSReflect extension. LÄS MER