Sökning: "Jesper Stahre"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jesper Stahre.

 1. 1. Skollunch "typ varje dag" : en studie om elevers kostval under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Stahre; Sofia Wretström; [2011]
  Nyckelord :Hälsa; Kost; Mervärde; Påverkansfaktorer; Skola; Fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : Unga ställs idag inför otroligt många val vad gäller kost och dryck. Syftet med studien har varit att undersöka hur elever gör kostval under skoldagen, vilka valmöjligheter det finns på, och omkring skolans område samt hur medvetna eleverna är i sina kostval. LÄS MER

 2. 2. ”… hur gör jag nu?” : En studie om läraren i Idrott och hälsas upplevda kunskaper och kompetens i arbetet med elever med fysiska funktionsnedsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Jesper Stahre; Sofia Wretström; [2010]
  Nyckelord :Inkludering; Fysiska funktionsnedsättningar; Fortbildning; Idrott och hälsa; Intervjuer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur lärare i ämnet Idrott och hälsa ser på sin kompetens och sin utbildning gällande elever med fysiska funktionsnedsättningar. Fokus har även varit att undersöka hur lärarna i Idrott och hälsa upplever att de kan omvandla sina eventuella kunskaper i realiteten och om de ges stöd från skolan. LÄS MER

 3. 3. "...hur gör jag nu" : En studie om läraren i Idrott och hälsas upplevda kunskaper och kompetens i arbetet med elever med fysiska funktionsnedsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Sofia Wretström; Jesper Stahre; [2010]
  Nyckelord :Inkludering; fysiska funktionshinder; idrott hälsa;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur lärare i ämnet Idrott och hälsa ser på sin kompetens och sin utbildning gällande elever med fysiska funktionsnedsättningar. Fokus har även varit att undersöka hur lärarna i Idrott och hälsa upplever att de kan omvandla sina eventuella kunskaper i realiteten och om de ges stöd från skolan. LÄS MER